Rekord na aukcji charytatywnej TENNIS ART

Aukcja Charytatywna 15.06.2024

Tennis Art:
„Drodzy Artyści, Przyjaciele Akcji Charytatywnej Tennis Art,

pragniemy poinformować, że wczoraj padł kolejny rekord aukcyjny w czasie trwania Tennis Art 2024 na rzecz Kliniki Onkologii, Hemtologii i Transplantologii Pediatrycznej UM w Poznaniu i leczonych w niej dzieci z chorobami nowotworowymi, wartość wylicytowanych obiektów wyniosła 352 200,00 zł.

Serdecznie dziękujemy za przekazane prace i tak otwarte serce na pomoc dzieciom.

Wybrane najwyższe kwoty z aukcji prac plastycznych:

Tomasz Sętowski ( Dar od Artysty) – Statuetka „ Tennis Art”  – edycja limitowana nr 3 – 28.000,00 zł

Józef Wilkoń ( Dar od Artysty) – 28.000,00 zł

Jan Berdyszak ( Dar od Artysty) – 25.000,00 zł

Noriaki ( Dar od Artysty) – 24.000,00 zł

Allen Mack ( Dar od Artysty) – 18.000,00 zł

Jarosław Kozłowski ( Dar od Artysty)– 15.000,00 zł

Krystyna Styburska( Dar od Artystki)– 13.000,00 zł

Wojtek Siudmak ( Dar od Artysty) – 10.000,00 zł

Izabella Gustowska ( Dar od Artystki) – 9.000,00 zł

Tadeusz Kalinowski ( Dar od Fundacji Artystycznej im. Tadeusza Kalinowskiego) – 9.000,00 zł

Joanna Imielska ( Dar od Artystki) – 7.500,00 zł

Marcin Berdyszak ( Dar od Artysty) – 6.000,00 zł

Anna Mielniczyk ( Dar od Artystki) – 6.000,00 zł”

TENNIS ART: https://tennisart.pl/

Katalog w ArtInfo.pl:
https://artinfo.pl/wyszukiwarka?main_query=tennis%20art&scope=artworks&sort=date_desc&page=

Opublikowano