„MY NAME IS YOUTH”, MZS Młodzi Zdolni Seksowni, Galeria Piec, Poznań, 2019

MY NAME IS YOUTH
MZS Młodzi Zdolni Seksowni, Galeria Piec, Poznań, 2019


Jak cudnie rozpocząć kolejną podróż w tę nieodkrytą dla nas możliwość i wrażliwość sztuki. Już słyszymy terkoczące rolki projektora naszych wizji i myśli, przez które otwarcie biegniemy. Jak niekończąca się akumulacja żywiołu, czy rys na kliszy naszej twórczości. Naturalnie rys w postaci inspiracji.
I znów to odczuwamy. Ten przypływ i nadmiar energii.
To już rok. Rok na wspaniałej mostowej, rok pełnych obserwacji zmian i relacji. Zmienności form i poszukiwań. Rok sztuki, życia i działania. Bo grunt to świeżość, a i tym razem tak będzie.
Mamy wiele imion. Chociażby tak wiele jak dynamizm barw, dźwięków czy śladów. Ale ten ruch byłby niczym bez młodości.
Idea wystawy MY NAME IS YOUTH odpowiada zatem naszemu nieograniczonemu poszukiwaniu, w celu jasno sformułowanej zasady MŁODOŚĆ.
To zatem znów różnorodność, połączenie różnorakich doświadczeń estetycznych. Lekkich i przyjemnych w odbiorze. Wprowadzeniu kontrastu pozornej trwałości z nietrwałym i efemerycznym, by przyjrzeć się istocie względności trwania tego czy innego etapu. A więc kolejny pęd ku poszerzaniu granic. Falą odpowiedzi na rozpowszechnioną świadomość kultury. Reakcją na odgłosy i szumy środowiska. Zerwaniem z dotychczasowym konwenansem.
Zyskujemy więc nowe formaty, zupełnie inną jakość artystyczną, pewien przełom w naszym paradygmacie sztuki. Szanse by zainicjować rozważenie wspomnianej i domniemanej młodości.

Opublikowano