„Horyzont” – Galeria -1, Pałac Czapskich, Warszawa – 21.05.2022

„SOLARIS” – olej i sprej na płótnie 110x100cm, 2021

Wystawa Horyzont to próba pomyślenia przyszłości, lepszej przyszłości, zachęcenia, aby powrócić do myślenia utopistycznego i idealistycznego, zamiast tonięcia w pesymizmie. Negatywne emocje, złość, żal i strach, które nieustannie się w nas kumulują mają potencjał do stania się siłą napędową dla zmiany, myślenia lepszych alternatyw. Tylko podążając za nieuchwytnym, można dotrzeć do czegoś nowego, lepszego, posunąć się do przodu. Według José Estebana Muñoza sztuka jest miejscem, w którym ujawnia się to co jeszcze-nie-świadome, gdzie prześwituje możliwa przyszłość.

Opublikowano